Dokumenti za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Obrazac 5 - Izveštaj o promenama na kapitalu zatvorenog / privatnog investicionog fonda

Poreske prijave i obrasci

18.2.2016. 21:34:23

2474

Obrazac 5 - Izveštaj o promenama na kapitalu zatvorenog / privatnog investicionog fonda

Ulaz za naše klijente