Dokumenti za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Obrazac 5 - Izveštaj o strukturi imovine zatvorenog / privatnog investicionog fonda po vrstama

Poreske prijave i obrasci

18.2.2016. 21:35:38

2552

Obrazac 5 - Izveštaj o strukturi imovine zatvorenog / privatnog investicionog fonda po vrstama

Ulaz za naše klijente