Novi obrasci PB1, PK i PK1

Izmenjeni obrasci: Obrazac PB, Obrazac PK i Obrazac PK1, verzija: februar 2011. godine

U "Službenom glasniku RS", broj 8 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utrvrđivanja poreza na dobit pravnih lica.

U članu 5. ovog pravilnika utrvrđeno je da se obrasci PB 1, PK i PK 1 zamenjuju sa novim obrascima PB 1, PK i PK 1.

Na sledećim linkovima možete preuzeti izmenjene obrasce:

Obrazac PB1

Obrazac PK

Obrazac PK1

Vest je objavljena: 17.02.2011