Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

23.03.2016

tokovi otpada 2016

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Obveznici placanja naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada jesu proizvodjaci i uvoznici proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada:

  1.      bilo proizvodjac ili uvoznik guma, odnosno vozila ciji su sastvavni delovi gume, koji stavljaju u upotrebu gumu kao poseban proizvod, odnosno vozilo ciji su sastavni deo gume, osim guma na vozilima za koje se placa naknada za vozila,
  2.      bilo proizvodjac ili uvoznik proizvoda koji sadrze azbest,
  3.      bilo proizvodjac ili uvoznik akumulatora i baterija, odnosno vozila i uredjaja ciji su sastavni deo akumulatori i baterije, koji stavljaju u upotrebu akumulatore i baterije ako poseban proizvod odnosno vozila ili uredjaje ciji susastavni deo akumulatori i baterije,
  4.      bilo proizvodjac ili uvoznik svezeg mineralnog ili sintetickog ulja ili maziva, u ovu grupu ne spadaju jestiva ulja,
  5.      bilo proizvodjac ili uvoznik elektricnih i elektronskih proizvoda koji sami stavljaju na trziste u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrosaci,
  6.      bilo proizvodjac ili uvoznik vozila koje sami stavljaju na trziste u Republici Srbiji ili koji sami koriste kao krajnji potrosaci.

Trgovci na veliko i na malo koji proizvode nabavljaju od proizvodjaca i uvoznika nisu obveznici primene Uredbe i nemaju obavezu evidentiranja i izvestavanja o prodaji ovih proizvoda, niti obavezu obracuna i placanja naknade.

Godsnji izvestaj za 2015. godinu se sastavlja na obrascu 2 dostavlja AGENCIJI ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE najkasnije do 31.03.2016. za 2015. godinu.

Spisak preduzeca od kojih se ocekuje da dostave izvestaje objavljen je na veb stranici Agencije:

http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka/PTP2nedostavljeno.aspx

Ovaj spisak napravljen je na osnovu statistickih podataka o uvozu proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Podaci su slozeni po mestima, a ne po opstinama, pa je potrebno pregledati celu tabelu da bi se uocila sva mesta u okviru jedne opstine.

Uputstvo za koriscenje ove aplikacije moze se preuzeti sa internet stranice Agencije:

http://www.sepa.gov.rs

Izvestaji se dostavljaju na sledeci nacin:

  1.      direktnim unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagadjivanja;
  2.      jedan komplet obrazaca odstampan iz informacionog Sistema Nacionalnog registra izvora zagadjivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.