Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

17.03.2016

ZPPPA, izmene ZPPPA 2016.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o  poreskom postupku i poreskoj administraciji odjavljen je u Sluzbenom glasniku RSD br. 15/16 i stupio je na snagu 03.03.2016. osim odredbe clana 15. Stav 2. Zakona, koji stupa na snagu 26.03.2016. godine.

Najznacajnija izmena tice se uslova pod kojima bi poreski obveznici (pravna lica, preduzetnici i fizicka lica), mogli da ostavre pravo na odlaganje placanja dugovanog poreza, pod povoljnijim uslovima od vazecih, kao i pravni osnov za mogucnost otpisa obracunate a nenaplacene kamate kada je rec o javnim prihodima koji su dospeli za placanje do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i koji su kao takvi evidentirani u poreskom racunovodstvu Poreske uprave na taj dan, kada je rec o poreskom dugu koji u sebi ne sadrzi kamatu a koji ne prelazi iznos od 2.000.000 rsd.