Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Zakon o zabrani pušenja u zatvorenom, javnom prostoru i javnom prevozu

Zakon o zabrani pušenja u zatvorenom, javnom prostoru i javnom prevozu

28.01.2016

Zabrana pušenja, zakon, zabranjeno pušenje

Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje, odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom, dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakna u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje, odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom, dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakna u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.