Dokumenti za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Bilans uspeha - druga pravna lica

Zavrsni racun

3.2.2016. 15:22:23

3082

Druga pravna lica u smislu člana 2. stav 2. Zakona, osim mikro drugih pravnih lica – (propisani set obrazaca sa punim obimom podataka)

Ulaz za naše klijente