Dokumenti za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Obrazac PB 2

Porez na dohodak građana

2.2.2016. 20:26:07

5109

Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Ulaz za naše klijente