Dokumenti za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Obrazac REF-I

Poreske prijave i obrasci

29.1.2016. 18:21:10

4559

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se koriste u industrijske svrhe

Ulaz za naše klijente