Dokumenti za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Uverenje o osnovici na koju je uplaćen doprinos

PIO Fond obrasci

7.2.2016. 13:58:45

8722

Zahtev za izdavanje uverenja o osnovici na koju je uplaćen doprinos, u smislu pravilnika o uslovima, postupku i načinu povraćaja više uplaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanak obaveze plaćanja doprinosa na osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini.

Ulaz za naše klijente