Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Od 01.01.2016. se vise nece izdavati radna knjizica

Od 01.01.2016. se vise nece izdavati radna knjizica

17.03.2016

Radna knjizica

Od 01.01.2016. se vise nece izdavati radna knjizica

Prelaznim i zavrsnim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (Sluzbeni glasnik RS, br.75/14), propisano je da od 01.01.2016. godine prestaju da vaze:

 -clan 204. Zakona o radu, kojim je propsana radna knjizica, i

-Pravilnik o radnoj knjizici (Sluzbeni Glasnik R, br. 17/97)

Od 01.01.2016. godine nece se izdavati nove radne knjizice prilikom zaposljavanja, niti ce se u postojece unositi podaci o novom zaposlenju.

Pocev od 01.01.2016. godine ocekuje se potpuna digitalizacija i vodjenje evidencije iz radnog odnosa putem elektronskih servisa, kao i donosenje prateceg podzakonskog akta o elektronskom zapisu podataka iz radnog odnosa.

Radne knjizice izdate zakjljucno sa 31.12.2015. godine nastavljaju da se koriste kao radne javne isprave, a podaci upisani u te knjizice mogu da sluze kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u sladu sa zakonom, shodno clanu 116. Stav 2. Zakona o izmenama.

Podaci iz rado-pravnog odnosa sadrzani u radnoj knjizici, mogu da se pribave od Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje i Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U skladu sa clanom 24. Zakona o Centralnom registru socijalnog osiguranja (Sluzbeni glasnik RS, br. 30/10,44/14,116/14), uverenje o podacima iz Jedinstvene baze na zahtev osiguranika izdaje Centralni registra u elektronskom ili pisanom obliku.

Izdavanje uverenja elektronskim putem podrazumeva da osiguranik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, jer se zahtev za izdavanje digitalno potpisuje i trajno cuva u bazi Centralnog registra.

UKoliko lice ne poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, uverenje se na zahtev osiguranika izdaje u pisanom obliku u organizacionoj jedinici osiguranja (Fond PIO) kojoj se obrati.