Reč direktora

Naš najveći kvalitet su naši klijenti i tim zaposlenih.

Reč direktora

Misija i vizija

Naše osnovno načelo je partnerski odnos sa klijentima. Trudimo se da taj odnos bude pun poverenja zasnovan na obostranu korist. Naši klijenti uvek mogu da znaju da mogu računati na nas.

Za nas klijenti nisu samo broj koji treba da bude što veći. Mi ne radimo sa bilo kim. Mi naše klijente biramo. Smatramo da je kvalitet daleko važniji od kvantiteta i u skladu sa tim biramo ozbiljne klijente kojima možemo da pomognemo koristeći naše veliko znanje i iskustvo. Takav pristup se pokazao kao delotvoran i zahvaljujući tome možemo da se pohvalimo širokom lepezom jako uspešnih partnera iz različitih privrednih delatnosti.

Naš tim zaposlenih je posvećen svom poslu. Imamo školovani i i iskusni kadar, sa preko 30 godina iskustva u računovodstvenoj delatnosti i delatnosti poreskih uprava, tako da imamo tu mogućnost da dobro razumemo klijenta a i državu i njene zakone sa druge strane.

Podela rada kod nas je organizovana tako da svaki klijent ima svog ličnog referenta sa kojim svakodnevno komunicira.

Naša misija i vizija u narednim godinama

U narednim godinama nastavljamo sa stabilnim poslovanjem i rastom. Ne odustajemo od kvaliteta naše usluge. Dugoročna poslovna saradnja će i dalje biti osnovni model saradnje za koji se zalažemo.

Kako se tržište bude menjalo u narednim godinama i kako naša zemlja bude usvajala evropsku regulativu, tako ćemo se menjati i mi.

Ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su ikada radili sa nama i učinili da postanemo ovo što smo danas. Vi ste dokaz da je usmena preporuka u poslovnom svetu i dalje najbolja preporuka.

direktor, magistar ekonomije, Bojana Janković