Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvo i računovodstvo su krvna slika Vašeg preduzeća čiji parametri moraju neprekidno biti u optimalnim granicama, kako bi preduzeće poslovalo na zdravim principima i imalo sigurnu budućnost.
Mi stalno pratimo te pomeraje i na vreme Vam ukazejemo na njih!

Usluge - šta možemo da ponudimo?

Računovodstvene usluge

U stanju smo da za Vas radimo sve vrste računovodstvenih usluga.

 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja;
 • Kontrola ispravnosti dokumentacije nastale kao rezultat Vašeg poslovanja, a koja je predmet obrade, odnosno knjiženja;
 • Knjiženje dokumentacije u zakonski propisanim evidencijama u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji;
 • Obračun zarada (plata) zaposlenih lica;
 • Obračun svih ostalih vrsta naknada;
 • Izrada PDV evidencije, knjiga ulaznih i izlaznih računa, kao i svih zakonski propisanih knjiga;
 • Evidencija osnovnih sredstava, obračun amortizacije i revalorizacije
 • Obrada popisne liste kod godišnjeg popisa imovine i obaveza i pružanje uputstava tokom popisa;
 • Sastavljanje obrasca M4 za zaposlena lica, evidentiranje obrasca u fondu PIO;
 • Izrada obračuna kamata;
 • Vođenje robnog knjigovodstva, veleprodajnih i maloprodajnih magacina;

Ulaz za naše klijente