Šta možemo da ponudimo?

Svako preduzeće je specifično. Zato se trudimo da svoje poslovanje prilagodimo Vašim potrebama, tako što ćemo razumeti Vaše poslovne potrebe i uslugu obaviti precizno, profesionalno i pravovremeno.

Usluge - šta možemo da ponudimo?

Računovodstvene usluge

U stanju smo da za Vas radimo sve vrste računovodstvenih usluga.

 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja;
 • Kontrola ispravnosti dokumentacije nastale kao rezultat Vašeg poslovanja, a koja je predmet obrade, odnosno knjiženja;
 • Knjiženje dokumentacije u zakonski propisanim evidencijama u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji;
 • Obračun zarada (plata) zaposlenih lica;
 • Obračun svih ostalih vrsta naknada;
 • Izrada PDV evidencije, knjiga ulaznih i izlaznih računa, kao i svih zakonski propisanih knjiga;
 • Evidencija osnovnih sredstava, obračun amortizacije i revalorizacije
 • Obrada popisne liste kod godišnjeg popisa imovine i obaveza i pružanje uputstava tokom popisa;
 • Sastavljanje obrasca M4 za zaposlena lica, evidentiranje obrasca u fondu PIO;
 • Izrada obračuna kamata;
 • Vođenje robnog knjigovodstva, veleprodajnih i maloprodajnih magacina;

Povraćaj prethodnog PDV-a

Na povraćaj prethodnog poreza imate potpuno pravo. Sa nama povraćaj prethodnog poreza nije zabranjen!

Kroz dosadašnje iskustvo nije nam odbijen ni jedan zahtev za povraćaj PDV-a. Celokupnu Vašu dokumentaciju ćemo detaljno analizirati, odlučiti na šta imate pravo odbitka poreza, uraditi ceo obračun i elaborat na taj način da predmet pred državnim organima ne može nikako zakonski biti osporen. Zahvaljujući velikom iskustvu u komunikaciji i korenspodenciji sa poreskim organima, ceo proces ćemo efikasno završiti i Vi ćete dobiti svoja novčana sredstva.

Usluge izveštavanja

U stanju smo da za vršimo izradu svih vrsta izveštaja.

 • Sastavljanje poreskih bilansa;
 • Izrada završnih računa;
 • Sastavljanje periodičnih i godišnjih obračuna;
 • Izrada svih vrsta statističkih izveštaja;
 • Izrada specijalnih bilansa (bilansi fuzije, deobni, konsolidovani bilansi, sanacioni bilansi, likvidacioni bilans);
 • Izrada napomena uz finansijske izveštaje;
 • Sastavljanje pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Zastupanje ispred državnih organa

Ispred državnih organa i institucija nastupamo kao ugledna dugogodišnja i uvažena računovodstvena kuća. Posedujemo veliko iskustvo u komunikaciji sa poreskim organima.

Zastupamo klijenta za poslove finansijske i kancelarijske kontrole sa potpunom odgovornošću za naš deo posla.

Finansijski i poreski konstalting

Našim klijentima pružamo takve finansijske i poreske savete koji za krajnji rezultat imaju optimalnu obavezu za porez na dobit preduzeća.

Radimo poresku projekciju za naredne godine i poresko planiranje.

Osnivanje i registracija preduzeća, predstavništva, preduzetnika i stranih pravnih lica

Pružamo uslugu osnivanja i registracije bilo kog oblika pravnog lica.

Proces osnivanja bilo kog pravnog oblika se sastoji iz nekoliko faza:

 • Savetovanje tokom celog postupka (Izbor adekvatne pravne forme, jasno definisanje pretežne delatnosti pružanje informacija o fiksnim troškovima poslovanja);
 • Registracija pravnog lica u sistem PDV;
 • Brz i efikasan povraćaj prethodnog PDV-a;
 • Proces uvođenja fiskalne kase;
 • Obuka o zapošljavanju i mogućim modelima zapošljavanja.

U potpunosti pratimo tok i izradu dokumentacije.

 • Izrada ugovora o osnivanju preduzeća;
 • OP obrazac;
 • Izrada pečata;
 • Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre.

Bankarski krediti i garancije

Koliko se puta desilo da niste dobili bankarski kredit ili garanciju i time propustili rok da učestvujete u tenderu za bitan posao?

Posedujemo veliko iskustvo u pripremi i reprezentaciji dokumentacije za dobijanje bankarskih kredita i garancija.

MRS 19 - Naknade zaposlenima i obračun rezervisanja

U saradnji sa ovlšćenim aktuarom za ovakvu vrstu obračuna, vršimo obračun rezervisanja za mala, srednja i velika pravna lica u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Ulaz za naše klijente