Međunarodni računovodstveni standard MRS 19 - Obračun rezervisanja

Obračun rezervisanja prema odredbama MRS 19 i MSFI Odeljak 28 - Primanja zaposlenih

Međunarodni računovodstveni standard MRS 19 - Obračun rezervisanja

MRS 19 - Naknade zaposlenima i obračun rezervisanja

Prema odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda 19 – Primanja zaposlenih i u skladu sa odredbama Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica, Odeljak 28 – Primanja zaposlenih, u skladu sa odredbama Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o penzijskom i invaldiskom osiguranju, potrebno je utvrditi iznose obaveza za druga primanja zaposlenih na kraju svake poslovne godine.

Obračun rezervisanja se vrši za otpremine zaposlenih prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade i neiskorišćene godišnje odmore zasposlenih.

Smisao rezervisanja je da budući izdaci budu realno procenjeni i da se ravnomerno troškovima optereti ceo period u kom se oni stvaraju. Prema toj logici trošak otpremnine ne nastaje samo u trenutku kada zaposleni odlazi u penziju, već tokom čitavog radnog veka kod poslodavca.

Mi smo osposobljeni da vršimo ovaj obračun rezervisanja u skladu sa svim zahtevima standarda MRS 19 za mala, srednja i velika pravna lica u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.