Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu

17.03.2016

PPDG-2R, PPDG-2R-2015, limit oporezivanja

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

  •          rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;
  •          nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Neoporezivi iznos dohotka za 2015. godinu iznosi 2.201.220 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2015. godini (733.740 x 3).

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke, koji iznose:

  •          za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 293.496 dinara;
  •          za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 110.061 dinara.

S obzirom na to da je poreska stopa progresivna, za primenu konkretne poreske stope bitan element je iznos oporezivog dohotka. Naime, ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak u iznosu koji:

  •          nije viši od 4.402.440 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10%;
  •          jeste viši od 4.402.440 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos koji nije viši od 4.402.440 dinara, a poreska stopa od 15% na iznos preko 4.402.440 dinara.

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2015. godinu podnosi se najkasnije do 16. maja 2016. Godine.

U skladu sa izmenjenim članom 38. stav 9. ZPPPA, poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana može da se podnese:

  •          u elektronskom obliku (preko elektronskih servisa Poreske uprave) ili
  •          u pisanom obliku (neposredno ili putem pošte).