Dokumenti za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Bilans stanja skraceni - mikro druga pravna lica

Zavrsni racun

3.2.2016. 15:24:33

3635

Mikro druga pravna lica u smislu člana 2. stav 2. Zakona – (propisani set obrazaca sa skraćenim obimom podataka).

Ulaz za naše klijente