Dokumenti za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Obrazac REF-ETEa

Poreske prijave i obrasci

29.1.2016. 18:17:48

3885

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci o plaćenim računima

Ulaz za naše klijente