Dokumenti besplatni za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Dokumenti - Download sekcija

Dokumenta na ovoj strani su potpuno besplata za preuzimanje. Naši klijenti imaju pogodnost za preuzimanje ugovora, internih odluka i dokumenata koja se naplaćuju na tržištu. Da biste postali naš klijent kliknite ovde.

Preuzmi
Vidi
Obrazac PPKDZ - Poreska prijava za obračun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa ostvaruje nerezidentni obveznik -> Obrasci16.07.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac IPDN - Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije -> Obrasci16.07.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac DPDL/S - Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji - stečaju -> Obrasci16.07.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac OA -> Obrasci02.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac OA - 1 -> Obrasci02.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac PDP -> Obrasci30.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac ZPPPDV -> PDV obrasci30.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrzac IIPP PDV -> PDV obrasci30.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac PII -> PDV obrasci30.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac KM PDV -> PDV obrasci30.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac PID PDV1 -> PDV obrasci30.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac PID PDV -> PDV obrasci30.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac IKPS-PDV - Izjava kupca da kupuje prvi stan -> PDV obrasci30.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac RFNB - Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV -> PDV obrasci30.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac RFN - Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV -> PDV obrasci30.01.2016 Preuzmi Vidi dokument

Brzi obračun cene usluga

Unesite osnovne parametre Vašeg poslovanja za informativni i brzi obračun naše ponude.

Informativni upit

Postanite deo najboljeg tima!

Pogledajte koje smo usluge u stanju da uradimo za Vas i ukažite nam poverenje.

Usluge

Prijavite se na našu mailing listu!

Budite obavešteni sa najnovijim informacijama i promenama na našem sajtu.

Prijava