Dokumenti besplatni za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Dokumenti - Download sekcija

Dokumenta na ovoj strani su potpuno besplata za preuzimanje. Naši klijenti imaju pogodnost za preuzimanje ugovora, internih odluka i dokumenata koja se naplaćuju na tržištu. Da biste postali naš klijent kliknite ovde.

Preuzmi
Vidi
Obrazac 4 - Izveštaj o tokovima gotovine zatvorenog / privatnog investicionog fonda -> Poreske prijave i obrasci18.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac 4 - Izveštaj o tokovima gotovine društva za upravljanje investicionim fondovima -> Poreske prijave i obrasci18.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac 4 - Izveštaj o tokovima gotovine brokersko - dilerskog društva -> Poreske prijave i obrasci18.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Izveštaj o promenama na kapitalu brokersko - dilerskog društva -> Poreske prijave i obrasci18.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Izveštaj o promenama na neto imovini otvorenog investicionog fonda -> Poreske prijave i obrasci18.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Izveštaj o tokovima gotovine otvorenog investicionog fonda -> Poreske prijave i obrasci16.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac 3 - Izveštaj o ostalom rezultatu zatvorenog / privatnog investicionog fonda -> Poreske prijave i obrasci16.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac 3 - Izveštaj o ostalom rezultatu društva za upravljanje investicionim fondovima -> Poreske prijave i obrasci16.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac 3 - Izveštaj o ostalom rezultatu brokersko - dilerskog društva -> Poreske prijave i obrasci16.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Bilans uspeha zatvorenog / privatnog investicionog fonda -> Poreske prijave i obrasci16.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Bilans uspeha otvorenog investicionog fonda -> Poreske prijave i obrasci16.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Bilans uspeha društva za upravljanje investicionim fondovima -> Poreske prijave i obrasci16.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Bilans uspeha brokersko - dilerskog društva -> Poreske prijave i obrasci16.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Bilans stanja zatvorenog / privatnog investicionog fonda -> Poreske prijave i obrasci16.02.2016 Preuzmi Vidi dokument
Bilans stanja otvorenog investicionog fonda -> Poreske prijave i obrasci16.02.2016 Preuzmi Vidi dokument

Brzi obračun cene usluga

Unesite osnovne parametre Vašeg poslovanja za informativni i brzi obračun naše ponude.

Informativni upit

Postanite deo najboljeg tima!

Pogledajte koje smo usluge u stanju da uradimo za Vas i ukažite nam poverenje.

Usluge

Prijavite se na našu mailing listu!

Budite obavešteni sa najnovijim informacijama i promenama na našem sajtu.

Prijava