Dokumenti besplatni za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Dokumenti - Download sekcija

Dokumenta na ovoj strani su potpuno besplata za preuzimanje. Naši klijenti imaju pogodnost za preuzimanje ugovora, internih odluka i dokumenata koja se naplaćuju na tržištu. Da biste postali naš klijent kliknite ovde.

Preuzmi
Vidi
Zakon o zabrani pušenja u zatvorenom, javnom prostoru i javnom prevozu -> Zakoni28.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac PPDSO -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac PNB -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac PBN 1 -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac PBN 2 -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac PBN 3 -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac DPDL -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac REF-ETE -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac REF-ETEa -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac REF-ETEb -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac REF-T -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac REF-BP -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac REF-G -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument
Obrazac REF-I -> Poreske prijave i obrasci29.01.2016 Preuzmi Vidi dokument

Brzi obračun cene usluga

Unesite osnovne parametre Vašeg poslovanja za informativni i brzi obračun naše ponude.

Informativni upit

Postanite deo najboljeg tima!

Pogledajte koje smo usluge u stanju da uradimo za Vas i ukažite nam poverenje.

Usluge

Prijavite se na našu mailing listu!

Budite obavešteni sa najnovijim informacijama i promenama na našem sajtu.

Prijava